Влечна Шлеп Служба Марбо Куманово

Без разлика на типот на Вашето возило и без разлика на Вашата дестинација, нашата влечна флота ќе ги задоволи Вашите потреби.